Euro maakt de rijken rijker, armen armer

Groei inkomen Nederland 2000-2010

Sinds de invoering van de euro is het inkomen van de armste 40% in Nederland achteruit gegaan, terwijl het inkomen van de rijkste 60% juist is gestegen. Een zelfde patroon is zichtbaar in de andere ‘kernlanden’ van de euro: Duitsland, Oostenrijk, België en Finland. In Duitsland en Oostenrijk heeft zelfs iedereen moeten inleveren. De zuidelijke eurolanden laten een ander patroon zien: daar is iedereen erop vooruit gegaan, de lagere inkomensgroepen zelfs meer dan de rijken.[1. Financial Times, Greece, Portugal and Spain really have benefitted the most from the euro]

In hoeverre dit volledig met de euro te maken heeft is natuurlijk niet duidelijk. Ook nationaal beleid heeft een grote invloed. Een belangrijk gedeelte van de Duitse achteruitgang zal te maken hebben met de bezuinigingen en loonmatigingen die men daar heeft doorgevoerd.